preskoči na sadržaj

Osnovna škola Karlobag

 
Priloženi dokumenti:
Eticki kodeks 2015..pdf
Pravilnik o zastiti na radu 2015.pdf
Statut 2015.pdf
28. 12. 2015. Posovnik o radu Etickog povjerenstva.pdf
Pravilnik o radu 2015.pdf
I.IZMJENE I DOPUNE GPP-a.pdf
Sluzbenik za informiranje.doc
Kucni red 2015..pdf
Financijsko izvjesce za 2014. godinu.xls
Financijski plan 2015. godina.xls
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu.pdf
Plan nabave za 2014..pdf
I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2014..pdf
Plan javne nabave za 2015..pdf
I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2015..pdf
Plan javne nabave za 2016. god..pdf
I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. g..pdf
Godisnji plan i program rada skole 2015-2016.pdf
Finan. plan 2016.g. (3 razina).xls
I. izmjene i dopune finan. plana za 2016. g.-3.raz.pdf
Skolski kurikulum 15-16.pdf
Financijsko izvjesce za 2015. godinu.xls
Procedura pracenja i naplate prihoda i primitaka.pdf
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.docx
PRAVILNIK o bagatelnoj nabavi (2).docx
Realizacija GPP-a 2015.-2016..pdf
Godisnji plan i program rada 2016.-2017..pdf
Skolski kurikulum 2016.-2017..pdf
Pravilnik o radu skolske knjiznice 2016 (1) (1).doc
Izmjene i dopune Statuta OS Karlobag.docx
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016..doc
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016-3. razina.xls
Finan. plan 2017.g. (3 razina).xls
plan nabave za 2017..doc
Financijsko izvjesce za 2016. g..xls
Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.doc
Pravilnik o provedbi postupaka jednostave nabave.docx
Odluka o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi.docx
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017-3.raz po izvorima.xls
1. Izmjene i dopune plana nabave za 2017..doc
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017-3.raz po izvorima.xls
2. Izmjene i dopune plana nabave za 2017..doc
Obrazlozenje II. rebalansa 2017.docx
II. izmjene i dop. Statuta OS Karlobag.docx
Godisnji plan i program rada OS Karlobag za 2017.2018. sk. god.doc
Kurikulum OS Karlobag za 2017-2018 sk. god..docx
Gra anski odgoj i obrazovanje 2017-2018.docx
Financijski plan za 2018 (4 razina).xls
Obrazlozenje fin. plana 2018.doc
Plan javne nabave za 2018..doc
Evidencija ugovora 2017..docx
Financijsko izvjesce za 2017. godinu (objavljeno 6.2.2018.).xls
Biljeske uz fin. izvjesce za 2017. (objavljeno 6.2.2018.).doc
Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podatka.docx
I. izmjene i dopune fin. plana 2018 (5 razina) objavljeno 12.7.18..xls
Obrazlozenje I. rebalansa 2018 objavljeno 12.7.18..docx
1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. objavljeno 12.7.18..doc
Kurikulum OS Karlobag za 2018-2019 sk. god. (1).docx
Godisnji plan i program rada OS Karlobag za 2018 2019 sk god.doc
II. izmjene i dopune fin. plana 2018 - objavljeno 3.1.2019..xls
2. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. g- objavljeno 3.1.2019..doc
Financijski plan za 2019 -objavljeno 3.1.2019..xls
Obrazlozenje fin. plana za 2019.-objavljeno 3.1.2019..doc
Evidencija ugovora 2018. objavljeno 08.01.2019..docx
Plan javne nabave za 2019. god. (objavljeno 30.01.2019.).doc
Financijsko izvjesce za 2018. godinu v 5.0.6 (objavljeno 06.02.2019.).xlsx
Biljeske uz fin. izvjesce za 2018. (objavljeno 06.02.2019.).doc
Tablice-Obvezne biljeske uz Bilancu 2018.(objavljeno 6.2.2019.).xlsx
Evidencija ugovora 2019. objavljeno 27.02.2019..docx
Financijski plan za 01.01.-31.03. 2019. (4 razina) objavljano 12.03.2019..xls
Plan javne nabave od 01.01.-31.03.2019. objavljeno 12.03.2019..doc
Pravilnik o zastiti od pozara 2019.doc
Finan. plan 1.1.-31.5.2019. (5 razina - objavljeno 11.4.2019.).xls
Plan javne nabave od 01.01.-31.05.2019. (objavljeno 11.4.2019.).doc
Statut OS Karlobag 2019 (objavljeno 11.4.2019.).docx
Pravilnik o zaposljavanju 2019. (objavljeno 28.06.2019.).docx
Finan. plan 01.01.-31.12.2019. (5 razina) - objavljneo 19.07.2019..xls
Obrazlozenje fin. plana 2019 (objavljeno 19.07.2019.).doc
Plan javne nabave od 01.01.-31.12.2019. (objavljeno 19.7.2019.).doc
Pravilnik o radu skolske knjiznice (objavljen 13.09.2019.).doc
Pravilnik o radu (objavljen 21.09.2019).doc
Godisnji plan i program rada OS Karlobag za 2019 2020 sk god.pdf
Skolski kurikulum 2019. - 2020. (2).pdf
Pravilinik o nacinu i postupku zaposljavanja te vrednovanja kandidata (objavljen 03.10.19.).doc
I. izmjene i dopune fin. plana 2019 (5 razina) objav.03.10.19..xls
I. izmj. i dop. plan javne nabave od 01.01.-31.12.2019. (objav.03.10.19.).doc
Odluka o procesu blagajnickog poslovanja (objavljeno 24.10.19.).docx
Procedura izdavanja i obracuna naloga za sluzbeno putovanje (objavljeno 24.10.19.).docx
Procedura zaprimanja racuna.doc
Proces upravljanja imovinom OS Karlobag (objavljeno 24.10.19.).doc
Pravilnik o blagajnickom poslovanju (objavljeno 24.10.19.).doc
Plan evakuacije i spasavanja.pdf
Procedura stjecanja, raspolag. i upravlj. nekretninama (objavljeno 24.10.19.).doc
Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu OS Karlobag za razd. od 2019. g. (objavljeno 28.11.19.).pdf
II. izmjene i dopune fin. plana 2019 (5 razina)objavljeno 20.12.19..xls
Obrazlozenje II. rebalansa 2019. (objavljeno 20.12.19.).docx
Finan. plan 2020. g. i projekcije ukupno (5 razina) objavljeno 20.12.19..xls
Obrazlozenje Finan. plana 2020. (objavljeno 20.12.19.).docx
Evidencija ugovora 2019. objavljeno 07.01.2020..docx
Financijsko izvjesce za 2019. godinu (objavljeno 03.02.20.).xls
Tablice-Obvezne biljeske uz Bilancu 2019. (objavljeno 03.02.20.).xlsx
Biljeske uz fin. izvjesce za 2019. (objavljeno 03.02.20.).doc
Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodzbi i dr. isprava (ovjavljeno 20.02.20.).docx
Odluka o organizaciji rada , rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19.pdf
I. izmjene i dopune fin. plana 2020. (objavljeno 03.09.2020.).xls
Obrazlozenje prijedloga I. rebalansa 2020. g. (objavljeno 03.09.2020.).docx
I. rebalans Plana javne nabave od 2020. (objavljeno 03.09.2020.).doc
Skolski kurikulum 2020. - 2021..pdf
Godisnji plan i program rada OS Karlobag za 2020 2021 sk god.pdf
Poslovnik o radu koleg. tijela 2020. (objavljeno 29.09.2020.).doc
Izmjene i dopune Pravilnika o radu (objavljeno 07.10.2020.).pdf
Pravilnik o stjecanju i nacinu koristenja vlastitih prihoda.PDF
II. rebalans fin. plana 2020. (objavljeno 23.12.20.).xls
Obrazlozenje II. rebalansa 2020. (objavljeno 23.12.20.).docx
II. rebalans Plana javne nabave od 2020. (objavljeno 23.12.20.).doc
FINANCIJSKI PLAN 2021. ukupno (5 razina)-objavljeno 23.12.20..xls
Obrazlozenje Fin. plana 2021. (objavljeno 23.12.20.).docx
Plan javne nabave od 01.01.-31.12.2021. (objavljeno 23.12.20.).doc
Odluka o imenovanju koordinatora za zastitu od epidemije bolesti COVID-19.PDF
Evidencija ugovora 2020. objavljeno 07.01.2021..docx
Financijsko izvjesce za 2020. g. (objavljeno 05.02.2021.).xls
Tablice-Obvezne biljeske uz Bilancu 2020. (objavljeno 05.02.2021.).xlsx
Biljeske uz fin. izvjesce za 2020. (objavljeno 05.02.2021.).doc
I. izmjene Statuta Osnovne skole Karlobag.pdf
Procisceni tekst Statuta OS Karlobag.docx
Pravilnik o nacinu provo enja aktivnosti na promicanju spoznaje o stetnosti uporabe duhanskih ...docx
I. izmjene i dopune fin. plana 2021. (objavljeno 07.09.2021.).xls
Obrazlozenje I. izmjena i dopuna fin. plana 2021. (objavljeno 07.09.2021.).docx
Godisnji plan i program rada OS Karlobag 2021.-2022..doc
Skolski kurikulum OS Karlobag za 2021. - 2022. sk.god..docx
I. izmjene i dopune Plana javne nabave od 01.01.-31.12.2021..doc
Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom.docx
ARHIV Posebni popis OS 2021.docx
II. izmjene i dopune fin. plana 2021..xls
II. izmjene i dopune Plana javne nabave od 01.01.-31.12.2021..doc
FINANCIJSKI PLAN 2022. ukupno (5 razina).xls
Plan javne nabave od 01.01.-31.12.2022..doc
Plan klasifikacijskih oznaka OS Karlobag.docx
Evidencija ugovora 2021. objavljeno 07.01.2022..docx
Financijski izvjestaj za 2021. v.7.0.4.xls
Biljeske uz fin. izvjesce za 2021..doc
Odluka o rasporedu radnog vremena radnika skole.PDF


CMS za škole logo
Osnovna škola Karlobag / V. Nazora 11, HR-53288 Karlobag / os-karlobag.skole.hr / ured@os-karlobag.skole.hr
preskoči na navigaciju