2019-02-04 09:51:37

Čuvamo okoliš i igramo se

Igračke se ne moraju kupiti, stari časopisi se ne moraju baciti...Mi smo sebi napravili igračku i onda igra može početi... 2. i 3. razred s učiteljicom Vericom Jelinić. 

Čuvamo okoliš i igramo se!


Osnovna škola Karlobag